GENIUS PAY - MYSLITE DOPREDU

GENIUS PAY - MYSLITE DOPREDU

24.2.2014 | 10:52

Genius Pay je rozumný spôsob platenia, ktorý sa využíva aj pri platbe za šperky a hodinky 
v predajniach CORIAL. Stačí ak v predajni požiadate o poukaz na nákup, za ktorý nezaplatíte naraz, ale 
v menších mesačných platbách a navyše získate zľavu. Poukaz Vám bude doručený po vyplatení 
poslednej platby. Máte možnosť výberu ľubovoľnej hodnoty poukazu od 30 €. Genius Pay je možné 
využiť na platbu za poukazy v minimálne dvoch a maximálne v šiestich platbách. 
 
Poukaz si môžete zakúpiť aj prostredníctvom internetu na http://geniuspay.sk/poukazy/corial